Ανακοινώσεις
Ιδρυματική Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και Ιδιωτικότητας
Δημοσίευση: 22-01-2021 15:11 | Προβολές: 483
Ο σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (στο εξής «ΓΚΠΔ»), τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και τις διαδικασίες που τηρεί το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και συνάδουν με τον ΓΚΠΔ.