Αιτήματα
gr  pdf.png  Φόρμα Υποβολής Αιτήματος
Mέγεθος: 316.21 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Φόρμα Υποβολής Αιτήματος από το Υποκείμενο των Δεδομένων

Το συνημμένο έντυπο πρέπει να χρησιμοποιείται για την υποβολή αίτησης από το υποκείμενο των δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΚΠΔ).

Ενημέρωση: 22-01-2021