Ιδρυματική Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και Ιδιωτικότητας

Social Media
Δημοσίευση: 22-01-2021 15:11 | Προβολές: 1079

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θεωρεί πολύ σημαντική την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για το σκοπό αυτό συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (στο εξής «ΓΚΠΔ»), τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και τις διαδικασίες που τηρεί το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και συνάδουν με τον ΓΚΠΔ.

Η Ιδρυματική Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και Ιδιωτικότητας αναλύεται στη σελίδα: Πολιτική


Επιστροφή